Evidence Based Medicine

The Health Information Research Unit (HIRU)

מידע כללי ומחקרים בנושאי רפואה מבוססת עובדות.

PUBMED - Medline

חיפוש מידע רפואי הישר מספרית המכון הלאומי האמריקאי לבריאות.

The Cochrane Library

מאגר סקירות שיטתיות של מאמרים רפואיים. אתר זה מפיץ מידע רפואי מבוסס עובדות.

CEBM - Center for Evidence Based Medicine

אתר שמטרתו לרכז את נושא הרפואה מבוססת העובדות

Trip Database.com

עזרה בחיפוש מידע מיקצועי ברשת. בנוסף, היכולת למעקב אחרי התחדשות בנושאים נבחרים.

OVID homepage

מהחברות המובילות בעולם בחיפוש ואיתור מידע רפואי מהיימן.

NHS - Center for Review & Dissemination

אתר בנושא EBM מטעם אוניברסיטת יורק.

Netting the Evidence

דף שער אל עולם הרפואה מבוססת העובדות.

Clinical Assessment of the

עד כמה נכונה ומדוייקת הבדיקה הגופנית? תשובות ומחקרים בנושאי הבדיקה הגופנית מובאים באתר זה

Mount Sinai - EBM page

אתר בנושא רפואה מבוססת עובדות המספק כלים, הפניות, פרוטוקולים ותוכנות ל PALM.

Centers for Health Evidence

אתר המספק רקע ודוגמאות מרובות למחקרים בנושאי רפואה מבוססת עובדות.

Oxford University - Center of Evidence Based Medicine

אתר המרכז לרפואה מבוססת עובדות של המרכז האוניברסיטאי אוקספורד, אנגליה.
דרונט בניית אתרים